https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml

Sapkın mutasavvıfların Anadolu tarihine tesirinden sonra “Dervişler Yolculuk Yapar ve Bir Daha Dönmezler” adlı kitabının yayımlanması

M. Olgay Söyler yeni kitabı Bir Derviş Bir Daha Asla Yolculuğa Çıkıyor’u sunar. Eser, Timaş Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alıyor.

Daha önce Anadolu Günlükleri: Destan ve Destan Dünyasına Giriş adlı kitabıyla Türklerin kadim inanç sistemlerini inceleyen Olgay Süler; Daha sonra “Ancient Iran Religions and the Birth of Satan – Designing Evil” adlı toplu kitaptaki yazısı ile okuyucuların karşısına çıktı.

Türk kültür tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan tarihçi ve yazar M. Olcay Süler, şimdi de Dervişlerin Dönmeyecek Yolculukları adlı kitabıyla raflarda.

Anadolu ve Balkanlarda Tasavvuf İsimleri, Vakitleri ve Mekanları alt başlıklı eser, tasavvuf ve Türk kültür tarihi üzerine denemelerden oluşmaktadır. Kitapta Sarı Selçuklu, Şeyh Badruddin, Şah Kalender Çelebi, Pir Sultan Abd, Hazar, Sarıkız, Yunus Emre, Abd Musa, Ahi Ifran ve gibi Selçuklu ve Osmanlı tarihini etkilemiş sapkın mutasavvıfların izinden gidiyor. jeikli baba.

Anadolu ve Rumeli tasavvuf geleneklerinde önemli yeri olan isimleri 19 başlık altında inceleyen eser, bu alana ilgi duyan okuyucular için giriş niteliğinde bir çalışma olmayı hedefliyor.

Kitap, okuyucuyu merkez olarak Anadolu ve Balkanlar’da tekke ve türbelerin inşa edildiği geçmişe bir yolculuğa davet ediyor.

Derviş bir yolculuğa çıkar ve bir daha geri dönmez – M. Olgay Toprak | Giriş arka kapağı

M. Olgay Söyler, Bir Derviş Dönmeyecek Yolculukta adlı eserinde “marjinal mutasavvıfların” izlerini sürüyor. kitap; Anadolu ve Balkanlar’da ses getirmiş tasavvuf ve Türk kültür tarihi uzmanları üzerine yazılmış denemelerden oluşmaktadır.

yazar; Sarı Soltuk’tan Şeyh Badeddin’e, Hacı Bektaş-Eli’den Baba İlyas’a, Şah Kalender Çelebi’den Pir Sultan Abdül’e, Hazir’den Sarıkız’a, Abdül Musa’dan Cekli Baba’ya. Okura. Resmi versiyonun dışında Menakib’in isimlerinden ve sözlü kültürden derlediği ve mucizevi motiflerle zenginleştirdiği bir tablo sunuyor.

Bu kitapta ağaların yeryüzüne inen şeyhlerini, Osmanlı’ya “deri” vuran mürşitleri, arenalara inen dervişleri, kurulu düzene meydan okuyan mutasavvıf direniş savaşçılarını okuyacaksınız. ve Ali’nin sırrını bulanlar.

Evet, “isyan mutasavvıfın tavrıdır.”

Derviş bir daha dönmeyecek bir yolculuğa çıkıyor, kitabından alıntılar

“Mehdiyet’i silahlı eyleme dönüştüren ilk kişi Şah İsmail’dir.”

“Pir Sultan’ın ‘Açın kapıları Şah’a gidelim’ diye hitap ettiği kişi, İran hükümdarı değil, Şahı Merdan yani Hazreti Ali’dir.

“Harun, Turgutoğlu’lar gibi her fırsatta Osmanlı’ya isyan eden ve Osman Uğlari’nin en güçlü olduğu zamanlarda bile isyancılara destek veren bir aşiretin ilk dinî liderlerinden biridir.”

“Yunan uşakları, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulmasında, Osman ve Orhan Gazi’nin meşrulaştırılmasında, yani refahlarının artırılmasında rol oynadılar.”

“Yalnız Ehl-i Beyt’e ait olduğu söylenen Sefer ilmi, Türklerin hakim olduğu coğrafya nedeniyle inanç hayatı için çok önemlidir.”

Toplam 208 sayfa olan eser, Timaş Yayınları’nın Timaş Tarihi alt markası altında yayınlandı. Kitap, Mayıs 2022’den itibaren raflarda olacak.

M. Olgay Söyler’in yeni kitabı hakkında görüşlerinizi Lost Rıhtım forumunda paylaşabilirsiniz.

facebook heyecan whatsapp

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın