medyauzmani.com

Seçkin Sarpkaya’dan Türk Tebriz Masalları İncelemesi “Bir varmış bir yokmuş!” yayınlanan

Doktor. Seçkin Sarpkaya yeni kitabıyla okuyucu karşısına çıkıyor. Biri vardı, diğeri yoktu! Selenge Yayınları adıyla raflardaki Türk Tebriz Masalları üzerine bir çalışma.

Türkiye sahasında yapılan kültürel çalışmaların sayısı son yıllarda artarak devam etmektedir. Bunlardan biri Dr. Seçkin Sarpkaya imzasıyla eklenmiştir.

Türklerin Şeytani Masalları: Türk Masallarında Şeytani Varlıklar, Efsaneler ve Tebriz Masalları kitaplarından tanıdığımız Seçkin Sarpkaya, Mehmet Berke Yaltrik ile Türk kültürü üzerine Vampirler Gurmeler, Yalmavuzlar ve diğerleri kitaplarını da yazmıştır.

Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümü Dünya Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Sarpkaya; Şimdi ise Selenge Yayınları adıyla kapsamlı bir kitaba dönüşüyor.

Tebriz masallarının ayrıntılı olarak işlendiği kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. Tebriz’den Derlenen Türk Masallarının Bağlam Özellikleri’nde Tebriz Türklerinde hikâyeciliğin genel durumu, anlatıcılar, mecra, zaman ve dinleyiciler ele alınmıştır. İkinci bölümde bu masalların yapısı ve içeriği ele alınmıştır. Son bölümde ise masalların işlevsel özellikleri, anlatıcılara göre işlevleri ve masal metinlerindeki toplama ortamı, uygulama ve değerler esas alınarak masalların işlevleri üzerinde durulmuştur.

Doktor. Sarpkaya’nın saha çalışmasıyla yerinde inceleyerek derlediği Tebriz Masalları kitabındaki metinlerin kapsamlı bir analizi “Bir vardı, kimse yoktu!” bölümünde okuyucuyu bekliyor.

Biri vardı, diğeri yoktu! Türk Tebriz Masalları Üzerine Bir İnceleme – Seçkin Sarpkaya | Giriş arka kapağı

İran denilince başta masal olmak üzere folklor ürünleri ve birçok kültürel öğe akla gelmektedir. Geçmişten günümüze masallar İran’da yaratılır, sunulur ve aktarılır; Masalların doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı ve gezdiği, sözlü ve yazılı bir coğrafyaydı. Bu bağlamda İran folklorcular için ilginç bir bölgedir. Bir Türk halk bilimci için İran iki kat önemlidir. Bunun birinci nedeni, daha önce de belirtildiği gibi İran’ın folklor ürünleri açısından zengin bir coğrafya olmasıdır. Türk folklorunun ikinci ve daha özel nedeni, İran’ın geçmişten günümüze yüzlerce yıldır Türk yurdu olması ve bugün İran’ın Türkiye’den sonra en fazla Türk nüfusuna sahip olmasıdır. Bu durumda İran, bir Türk halk bilimciye göre, çeşitli zenginlikleri içinde barındıran, uzun yolculuklar ve açılması pek çok zorluk gerektiren masallardaki sihirli sandıklar gibidir. Bu sandıklar açıldığında Tebriz, Erdebil, Gonbid Kavus gibi Türk kültürünün incilerini içeren büyülü bir folklor hazinesi bulunur.

Doktor. Seçkin Sarpkaya, bir varmış, bir yokmuş! “Türk Tebriz Masalları Üzerine Bir İnceleme” adlı kitabında. Bu sandıkların en güzellerinden biri olan Tebriz’i açmak ve içindeki Türk masal zenginliğine ulaşmak için 2016 yılında İran’ın Tebriz şehrinde alan araştırması yapılarak toplam 80 masal metni dinlendi. Bölgede yaşayan İran Türkleri tarafından daha önce derlenip yazıya dökülen eserler bağlam, yapı ve yapı yönünden incelenmiş, içerik ve işlevsel özellikler açısından incelenmiştir. Kitabın birinci bölümünde daha önce Tebriz’den derlediği masalların bağlamsal özelliklerini (yaratma, icra etme ve aktarma) tahlil etmektedir. Bu bölümde sözlü ve yazılı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; Anlatıcı, anlatı ortamı, zaman ve izleyici unsurlarına odaklanır. İkinci bölümde, çalışmasına örnek aldığı toplam seksen sözlü ve yazılı masal metninin yapı ve içerik özelliklerini değerlendirirken, üçüncü bölümde masalların işlevsel özelliklerini değerlendirmektedir. değerlerin işlevsel üslubu ve ölçeğine göre, anlatıcının anlatımlarından yola çıkarak metin mesajları ve icra ortamı bağlamında ele aldığı eserde değer kavramlarını irdeliyor. Ayrıca kitabın “Metinler” bölümünde daha önce Tebriz’de yaşayan Türklerden derlenen ve bizzat Sarbekaya tarafından derlenen 50 masal metninin yanı sıra Türkçe ve Azerice yorumları da yer alıyor. Türkçe peri metinleri.

512 sayfadan oluşan kitabı Mustafa Kurra yayına hazırladı. Kapak tasarımı Şevket Dönmezoğlu’na ait. Kitap, Nisan ayının son haftasında okurlarla buluşmaya başladı.

Biri vardı, diğeri yoktu! Türk Tebriz Masalları ile ilgili bir çalışma hakkında yorumlarınızı Lost RIhtIm forumunda paylaşabilirsiniz.

facebook heyecan whatsapp

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın